ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. - ปวส.)

 

โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

  


 

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนฯ)  

 

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ผ่านการพิจารณา) 

 

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องและโต้แย้งสิทธิ์ได้ ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัครขอรับทุนนั้นอีก

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

โทร. 02 6221603 -7 ต่อ 11 หรือ 081-3599272

อ่าน 9197 ครั้ง