เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประเภท ข. ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

อ่าน 3214 ครั้ง