รายชื่อสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัล

จากการร่วมกิจกรรม แจกคูปอง [email protected] จำนวน 10 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 น.ส.ณัฐชุลี ปรายกระโทก
2 น.ส.ฐานธรรมา ค้าขาย
3 นายวิจิตร จวงจันทร์
4 นายเอกภพ มีธรรม
5 นายวีระกุล ปักเคเต
6 น.ส.จุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ
7 นายสุรเดช สังข์สุข
8 น.ส.ณิชาภา คล้ายเกตุ
9 น.ส.สุกัญญา อ่อนหวาน
10 นางสุดาวรรณ วรโยธา

*สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ขวัญถุง ของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

อ่าน 1812 ครั้ง