รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับส่วนลดค่าห้องพักสัมมนาคาร 20 %
ประจำปี 2558

ตรวจสอบรายชื่อ
000001 - 021000
021001 - 030000
030001 - 036000
036001  ขึ้นไป

  

หมายเหตุ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกที่ใช้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
หาก ผู้ที่มีรายชื่อไม่มีเลขที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้ทำการโอนยอดเงินดังกล่าว เข้าบัญชีออมทรัพย์ขวัญถุงให้ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

อ่าน 4736 ครั้ง