ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2558

สำหรับทุนบุตรของสมาชิก ระดับปริญญาบัณฑิต และทุนสมาชิก ระดับปริญญาบัณฑิต ถึง ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

โอนเงินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

(สมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องและโต้แย้งสิทธิได้ถึงวันที่ 16 พ.ย. 58)

 

ประกาศ                     

 

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติ     

 

 

รายชื่อผู้ไม่ผ่านการอนุมัติ       

 

 

 ติดต่อสอบถาม ได้ที่ จนท. สาลี ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก สอ.ปค.

โทร. 02 6221603 -7 ต่อ 11 หรือ 081-3599272 

 

อ่าน 4809 ครั้ง