สมาชิกที่มีความประสงค์จะถอนเงิน กรุณาทำบันทึกแจ้งวัตถุประสงค์ขอถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ขวัญถุง

โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ

พร้อมหน้าสมุดบัญชีธนาคาร กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย

ส่งแฟกช์ไปที่ฝ่ายออมทรัพย์ 02 6221603-7 ต่อ 14

 

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและโต้แย้งสิทธิภายใน 15 วัน 

ที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก ชั้น 4 หรือ โทร. 02 6221603-7 ต่อ 11,15

 

 

อ่าน 6160 ครั้ง