รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับส่วนลดค่าห้องพักสัมมนาคาร 20 %
ประจำปี 2557

หมายเลขสมาชิก

000001 - 019999
020000 - 024999
025000 - 028999
029000 - 032999
033000 - 035999
036000 - 041999

หมายเหตุ
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกที่ใช้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
หากผู้ที่มีรายชื่อไม่มีเลขที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้ทำการโอนยอดเงินดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ขวัญถุงให้ค่ะ 

อ่าน 2535 ครั้ง