27 ก.พ. 2561
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20 มิ.ย. 2560
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี
20 มิ.ย. 2560
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง
20 มิ.ย. 2560
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดกำแพงเพชร
20 มิ.ย. 2559
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
ณ จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดศรีสะเกษ
16 พ.ค. 2559
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
ณ จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
25 เม.ย. 2559
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
ณ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 ก.ย. 2558
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5
ณ จังหวัดสงขลา
27 ส.ค. 2558
โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี
27 ส.ค. 2558
ศึกษาดูงาน สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด