โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 1

และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม อิมพีเรียล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่าน 93 ครั้ง