โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอหนองปรือ 

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

อ่าน 597 ครั้ง