โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอเมืองจันทบุรี

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี

 

 

โครงการสหกรณ์สัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

 

อ่าน 352 ครั้ง