โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 1

และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

  

 

 

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

นายธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

อ่าน 475 ครั้ง